Personer med namnet Harling

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Harling som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Harling

Namn Född Död
Samuel Johan Harling 1788 -
Anna Helena Harling 1785 -
Karl Fredrik Harling 1782 -
Inga Kristina Harling 1790 -
Karolina Katarina Harling 1783 -
Inga Sara Harling 1791 -
Helena Margareta Harling 1743 -
Samuel Gustav Harling - -
Hans Erik Harling 1780 -
Karl Fredrik Harling 1750 -
Samuel Härling Lindbom 1754 1839
Birgitta Magdalena Harling 1776 1828
Erik Gustav Matsson Harling 1771 1831
Mats Vilhelm Harling 1770 1772
Johan Petter Harling 1768 1773
Mattias Albrekt Harling 1731 -
Kristian Härling 1730 -
Kristina Sofia Harling 1793 1864
Anna Klara Teresia Harling 1873 1957
Hans Harling 1712 1794
Melker Patrik Andreas Harling 1901 -
Nils Patrik Vilhelm Harling 1899 -
Signe Maria Teodora Harling 1894 -
Fritz Patrik Emanuel Harling 1892 1897
Sven Patrik Robert Harling 1923 -
Dag Helge Robert Harling 1920 -
Stig Robert Krister Harling 1918 -
Gunnel Patricia Harling 1914 -
Irene Louise Harling 1913 -
Patrik Robert Harling 1861 1931
Boel Manja Harling 1939 -
Hans Robert Viktor Harling 1910 1982
Hans Christer Patrik Harling 1944 -
Mickel Larsson Härling 1696 1773

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Harling eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning