Personer med namnet Härenstam

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Härenstam som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Härenstam

Namn Född Död
Magnus Härenstam 1941 -
Curt Alfons F Härenstam 1907 1961
Johan Alfred Härenstam 1868 1948
Viktor Härenstam 1885 -
Oskar Härenstam 1883 1960
Johannes Emil Härenstam 1881 1940
Karol Lennart Kristian Härenstam 1914 -
Alfhild Ebba Magdalena Härenstam 1910 -
Paul Olof Valdemar Härenstam 1903 -
Birger Rudolf Abraham Härenstam 1901 -
Henrik Filip Gabriel Härenstam 1898 -
Johan Alfred Härenstam 1868 1948
Sigrid Agneta Christina Härenstam 1944 -
Kurt Alfons Ferdinand Härenstam 1907 1961
Johan Herbert Magnus Härenstam 1941 2015

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Härenstam eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.