Personer med namnet Hård af Segerstad

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Hård af Segerstad som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Hård af Segerstad

Namn Född Död
Karl Hård af Segerstad 1851 -
Sally Helena Hård af Segerstad 1872 1905
Gully Elisabet Hård af Segerstad 1872 -
Lilly Maria Hård af Segerstad 1871 -
Bror Gustav Hård af Segerstad 1868 1934
Svea Zuleima Hård af Segerstad 1865 1933
Nils Gustav Hård af Segerstad 1864 1865
Nanny Götilda Hård af Segerstad 1863 -
Siri Gustava Hård af Segerstad 1862 -
Emilia Charlotta Hård af Segerstad 1860 -
Gustav Magnus Hård af Segerstad 1829 1898
Ernst Vilhelm Hård af Segerstad 1807 1888
Hjalmar Gustav Orvar Stigson Hård af Segerstad 1946 -
Madeleine Birgitta Stigsdotter Hård af Segerstad 1942 -
Elisabeth Stigsdotter Hård af Segerstad 1941 -
Stig Bror Gustav Gustavsson Hård af Segerstad 1916 2006
Katarina Gabriella Rosaura Hård af Segerstad 1827 1912
Adam Fredrik Robert Hård af Segerstad 1822 1897
Eva Matilda Hård af Segerstad 1820 1894
Emilia Kristina Margareta Hård af Segerstad 1813 1884
Ulrika Emerentia Hård af Segerstad 1736 1823
Karl Gustav Hård af Segerstad 1697 1775
Elisabet Hård af Segerstad 1595 1622
Erik Hård af Segerstad - -
Maria Hård af Segerstad - -
Brita Hård af Segerstad - -
Karl Hård af Segerstad - -
Charlotta Beata Hård af Segerstad 1672 1696

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Hård af Segerstad eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.