Personer med namnet Hård

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Hård som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Hård

Namn Född Död
Harald Hård 1701 1779
Johan Adolf Hård - -
Erik Hård - 1710
Gustaviana Hård 1692 1780
Katarina Hård 1691 -
Annika Hård 1690 1690
Beata Magdalena Hård 1689 1757
Brita Kristina Hård 1750 1790
Adolf Fredrik Hård 1753 -
Anna Margareta Hård 1746 1760
Gustava Johanna Hård 1721 1788
Sven Gösta Fredrik Hård 1961 -
Agneta Maria Hård 1959 -
Sven Herman Hård 1927 1990
Ulla Hård 1924 -
Karl Herman Gösta Hård 1897 1960
Bengt Hård - -
Anna Margareta Hård 1692 1753
Elisabet Katarina Hård 1688 1769
Katarina Andersdotter Hård 1744 1810
Kristina Magdalena Hård 1653 1725
Katarina Margareta Hård 1691 1692
Metta Hård 1687 1762
Olof Hård 1686 1768
Eberhard Hård 1681 1694
Per Gabriel Hård 1680 1708
Karl Magnus Hård 1677 1706
Ingeborg Margareta Hård 1735 1759
Eleonora Beata Hård 1734 1740
Eberhard Hård 1732 1758
Karl Arent Hård 1731 1731
Ture Hård 1729 1786
Hård 1729 1729
Ingeborg Magdalena Hård 1726 1726
Metta Hård 1725 1785
Ingeborg Hård 1723 1724
Anna Johanna Hård 1722 -
Adolf Karl Hård 1721 1721
Johan Adolf Hård 1684 1746
Per Hård 1653 1729
Katarina Magdalena Hård 1730 1806
Anna Kristina Hård 1706 1765
Fredrika Lovisa Hård 1831 1883
Katarina Charlotta Hård 1736 1801
Karl Gustav Hård 1697 1753
Lennart Hård - -
Lars Hård - -
Johan Hård 1617 1691
Maria Hård 1630 1679
Elin Hård 1630 1698
Kristina Hård 1625 -
Hård 1625 1649
Göran Hård 1621 1672
Peder Hård 1588 1649
Brita Hård 1665 1723
Charlotta Susanna Hård 1670 1748
Maria Hård 1665 1704
Karl Gustav Hård 1660 1714
Erik Hård 1660 1734
Per Hård 1650 1668
Kristina Hård 1649 1745
Kristina Hård 1640 -
Kristina Hård 1702 1779
Nils Hård 1669 1706
Anna Magdalena Hård 1635 -
Brita Hård 1620 -
Henrik Hård 1635 1695
Beata Hård 1679 1752
Karl Gustav Hård 1790 1841
Gustav Adolf Hård 1652 1724
Agneta Hård 1670 1729
Axel Kristoffer Hård 1665 1704
Anna Katarina Hård 1657 1724
Margareta Hård 1657 1663
Helena Hård 1656 1732
Märta Hård 1655 1692
Adolf Hård 1652 1678
Lennart Hård 1652 -
Johan Hård 1650 1711
Erik Hård 1621 1692
Per Hård 1706 -
Adolf Hård 1704 1709
Johan Hård 1701 1737
Hedvig Eleonora Hård 1700 1779
Karl Georg Hård 1699 1760
Agneta Hård 1698 1698
Fredrik Harald Hård 1697 1759
Anna Magdalena Hård 1696 1738
Lennart Hård 1694 1768
Erik Hård 1693 1731
Gustav Hård 1692 1713
Erik Hård 1691 1692
Ebba Brita Hård 1689 -
Karl Fredrik Hård 1688 1712
Gustav Hård 1654 1714
Brita Margareta Hård 1729 1736
Gustav Erland Hård 1726 1732
Axel Hård 1702 1750
Edvard Vilhelm Hård 1808 1808
Ulrika Vilhelmina Eleonora Hård 1807 1896

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Hård eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.