Personer med namnet Hagman

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Hagman som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Hagman

Namn Född Död
Arvid Reinhold Hagman 1832 -
Nils Hagman - -
Arvid Mårtensson Hagman 1689 1739
Maria Magdalena Hagman 1735 1784
Tekla Sofia Hagman 1861 1945
Anna Margareta Hagman 1718 1803
Maria Selina Hagman 1874 -
Alice Ingeborg Hagman 1907 2002
Claes Kristian Vitalis Hagman 1832 -
Gerd Annika Hagman 1964 -
Vera Gunilla Hagman 1955 -
Lars Henrik Hagman 1950 1979
Bengt Hagman 1925 2003
Gulli Maria Hagman 1919 1978
Brita Hagman, född Wallman 1702 -
Jacob Hagman 1700 1758
Brita Kristina Hagman 1730 1798
Anna Dorotea Hagman 1713 1742
Selma Karolina Hagman 1912 -
Oskar Elof Hagman 1909 -
Helga Matilda Hagman 1907 -
Karl Oskar Hagman 1876 1912
Jenny Olivia Hagman 1910 2007
Sigrid Gustava Fredrika Hagman 1783 1849
Anna Elisabet Hagman 1734 -
Ulrik Hagman 1685 1746
Petrus Hagman 1688 -
Magnus Petri Hagman 1640 1710
Katarina Hagman 1679 -
Jonas Svensson Hagman 1792 1864
Mariana Johanna Hagman 1729 1806
Nils Hagman 1729 1795
Anna Katarina Hagman - -
Jakob Hagman 1700 1758
Nils Hagman 1670 -
Anna Brita Hagman 1703 1770
Erik Claesson Hagman 1690 1736

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Hagman eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.