Personer med namnet Hägg

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Hägg som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Hägg

Namn Född Död
Bertil Hägg 1785 -
Aurora Margareta Hägg 1798 1869
Elina Charlotta Hägg g. Sundström 1879 -
Niklas Hägg 1739 1739
Helena Margareta Hägg 1736 1737
Andreas Erici Hägg 1696 1749
Cecilia Katarina Knutsdotter Hägg 1956 -
Inga Christina Knutsdotter Hägg 1949 -
Erik Urban Oskar Hägg 1944 -
Knut-Erik Oskar Hägg 1913 1993
Karin Gunvor Margareta Hägg 1946 -
Nils Persson Hägg 1780 -
Greta Amalia Hägg 1908 1979
Kristoffer Olofsson Hägg 1771 1820
David Broddesson Hägg 1664 1744
Anders Fredrik Hägg 1974 -
Daniel Roland Hägg 1971 -
Gustaf Roland Hägg 1945 -
Mårten Larsson Hägg 1688 1736
Asta Margareta Hägg 1927 2012
Gunnar Hägg 1903 1986
Johan Hägg 1765 1831
Axel Hägg Anckarklo 1655 1729
Nils Svensson Hägg 1763 -
Karin Anita Inger Hägg 1957 -
Pontus Martin Hägg 1991 -
Kristina Josefina Hägg 1871 1872
Katarina Matilda Hägg 1847 -
Margareta Charlotta Hägg 1843 -
Vilhelmina Hägg 1850 -
Augusta Hägg 1853 -
Fredrika Hägg 1855 -
Johan Edvard Hägg 1857 1918
Sofia Gustava Hägg 1865 -
Karl Gustav Hägg 1821 1905
Anna Lovisa Hägg 1862 1944
Lorentz Ingemund Hägg - -
Axel Axelsson Hägg 1729 1752
Magnus Hägg 1728 1785
Petter Adolf Hägg 1721 1764
Margareta Hägg 1718 -
Beata Hägg 1714 -
Ingrid Katarina Hägg 1713 1752
Hedvig Hägg 1710 1750
Axel Hägg 1686 1743
Karl Magnus Hägg 1761 1828
Johanna Katarina Hägg 1758 1809
Vendela Katarina Hägg 1758 1758
Axel Karl Hägg 1755 1757
Beata Hägg 1753 1818
Hedvig Elisabet Hägg 1748 1791
Karl Gustav Hägg 1717 1789
Margareta Charlotta Hägg 1751 1805
Katarina Hägg 1720 1788
Nils Hägg 1793 1874
Jonas Svensson Hägg 1745 1804
Axel Hägg 1770 1824

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Hägg eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.