Personer med namnet Hägerflycht

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Hägerflycht som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Hägerflycht

Namn Född Död
Katarina Margareta Hägerflycht 1674 1736
Karl Hägerflycht 1671 1702
Gustav Hägerflycht 1669 1708
Gustav Hägerflycht 1668 1668
Arvid Hägerflycht 1665 1751
Gabriel Hägerflycht 1664 1671
Karl Filip Hägerflycht 1715 1746
Karolina Ulrika Hägerflycht 1713 1789
Beata Eleonora Hägerflycht 1711 1753
Jakob Adolf Hägerflycht 1709 1739
Hedvig Charlotta Hägerflycht 1705 1783
Alexander Hägerflycht 1703 1758
Anna Marta Hägerflycht 1702 1763
Hägerflycht 1696 1697
Karl Filip Hägerflycht 1697 1709
Agneta Helena Hägerflycht 1695 1721
Johan Axel Hägerflycht 1666 1740
Johan Gustav Hägerflycht 1736 1805
Konrad Hägerflycht 1734 1771
Ture Reinhold Hägerflycht 1781 1785
Lovisa Ulrika Hägerflycht 1778 1858
Konrad Fredrik Hägerflycht 1776 1832
Adolf Ludvig Hägerflycht 1775 -
Gustav Melker David Hägerflycht 1773 -
Konrad Gustav Hägerflycht 1771 1771
Karl Arvid Hägerflycht 1770 1822
Axel Vilhelm Hägerflycht 1767 1819
Ebba Katarina Hägerflycht 1765 1837
Johan Gabriel Hägerflycht 1764 1785
Johan Axel Hägerflycht 1733 1805
Märta Kristina Hägerflycht 1772 1838
Johan Gustav Hägerflycht 1704 1736
Nils Arvidsson Hägerflycht 1635 1702

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Hägerflycht eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.