Personer med namnet Hagen

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Hagen som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Hagen

Namn Född Död
Mary Elisabeth Hagen 1926 1986
Gun Elisabet Hagen 1932 1965
Karin Brita Hagen 1924 -
Karin Maria Elisabet Hagen 1897 1962
Anders Eric Jonas Hagen 1974 -
Jenny Maria Louise Hagen 1972 -
Eva Irene Hagen 1954 -
Erik Seth Ferdinand Hagen 1923 1989
Ulf Eric Hagen 1951 -
Vendela Kristina von der Hagen 1792 1822
Lydia Ingeborg Hagén 1895 1933
Katarina van der Hagen 1610 -
Susanna van der Hagen 1617 -
Jan van der Hagen 1622 1677
Jakob van der Hagen 1585 1657
Arnold van der Hagen 1701 1762
Lukas van der Hagen 1694 1765
Lukas van der Hagen 1666 1740
Petronella van der Hagen 1658 1698
Sara van der Hagen 1655 -
Johannes van der Hagen 1653 -
Maria van der Hagen 1651 1738
Vendela van der Hagen 1649 -
Arnold van der Hagen 1619 1669
Arnold van der Hagen 1664 1740
Johan van der Hagen 1740 1810
Arnold van der Hagen 1700 1778
Luki Hagen - -
Ellen Cecilia Margareta Hagen 1946 -
Robert Hagen 1944 -
August Robert Hagen 1868 1922
Tord Bernhard Hagen 1914 2008

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Hagen eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning