Personer med namnet Hagberg

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Hagberg som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Hagberg

Namn Född Död
Sven Arnold Hagberg 1921 1991
Niklas Mathisson Hagberg 1768 1823
Niklas Hagberg 1805 1850
Ulrika Matilda Hagberg 1835 1881
Ingrid Katarina Hagberg 1950 -
Karl Gunnar Hagberg 1903 1969
Lena Karin Hagberg 1947 -
Ida Elisabet Hagberg 1858 -
Gustav Vilmar Hagberg 1893 1969
Margareta Maria Viktoria Hagberg 1918 -
Katarina Elisabet Matsdotter Hagberg 1757 -
Kristina Hagberg 1782 -
Anna Sofia Hagberg 1863 1920
Bengt Olofsson Hagberg 1690 -
Maria Charlotta Hagberg 1799 1876
Karl Henrik Hagberg 1785 -
Johan Fredrik Hagberg 1788 1810
Anna Katarina Hagberg 1791 -
Jonas Hagberg 1755 1792
Brita Kristina Hagberg 1784 1857
Anna Sofia Hagberg 1858 -
Klara Vilhelmina Hagberg 1866 -
Johan Peter Hagberg 1825 1894
Minny Corilda Hagberg 1906 -
Emma Carilda Hagberg 1870 -
Klas Olof Hagberg 1904 1978
Markus Ove Alexander Hagberg 1975 -
Tommy Claes Ove Sigurd Hagberg 1966 -
Ove Ingemar Hagberg 1939 2009
Gunvor Marie Elisabeth Hagberg 1963 -
Karl Johan Erik Hagberg 1873 -
Frans Oskar Hagberg 1876 -
Jenny Vilhelmina Hagberg 1869 -
Gustav Albert Hagberg 1861 1862
Kristoffer Hagberg 1853 -
Edla Kristina Hagberg 1851 -
Johan Edvard Hagberg 1849 -
Erik Magnus Biard Hagberg 1825 1901
Klara Matilda Hagberg 1857 1930
Johan Magnus Peter Hagberg 1964 -
Bror Ivar Hagberg 1919 1991
Eva Maria Elisabet Hagberg 1958 -
Maria Hagberg 1750 1815

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Hagberg eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.