Personer med namnet Gylta

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Gylta som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Gylta

Namn Född Död
Ingegerd Bengtsdotter Gylta 1569 -
Jakob Gylta 1566 1574
Kerstin Bengtsdotter Gylta 1563 -
Brita Bengtsdotter Gylta 1560 1645
Mätta Bengtsdotter Gylta 1554 -
Anna Bengtsdotter Gylta 1550 1603
Anna Bengtsdotter Gylta 1440 1479
Bengt Gunnarsson Gylta 1405 -
Peder Bengtsson Gylta 1445 1527
Ingeborg Bengtsdotter Gylta 1520 1575
Karin Bengtsdotter Gylta - -
Göran Bengtsson Gylta - -
Jöns Bengtsson Gylta - -
Bengt Bengtsson Gylta 1514 1574
Bengt Persson Gylta 1485 1520
Anna Bengtsdotter Gylta 1515 1579
Jösse Gylta - -
Magnus Gylta - -
Björn Gylta - -
Gunhild Gunnarsdotter Gylta 1425 -
Ingrid Gunnarsdotter Gylta 1440 -
Nils Gylta 1330 -
Gunnar Nilsson Gylta 1360 -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Gylta eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.