Personer med namnet Gyllenram

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Gyllenram som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Gyllenram

Namn Född Död
Oskar Rudolfsson Gyllenram 1899 1920
Sigrid Nanny Teofila Gyllenram 1892 -
Märta Maria Elisabet Gyllenram 1889 -
Bertil Rudolfsson Gyllenram 1887 -
Rutger Rudolfsson Gyllenram 1886 1969
Rudolf Oskarsson Gyllenram 1853 1934
Fredrik Gustav Gyllenram 1776 1836
Fredrik Gyllenram 1684 1737
Brita Kristina Gyllenram 1747 1785
Henrietta Eleonora Gyllenram 1786 1853
Natanael Gyllenram 1686 1746
Adolf Gyllenram - -
Sofia Elisabet Gyllenram 1768 1844
Lars Fredrik Gyllenram 1745 1819

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Gyllenram eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.