Personer med namnet Grytzell

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Grytzell som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Grytzell

Namn Född Död
Israel Grytzell 1813 1849
Jakob Grytzell 1801 -
Johan Grytzell 1799 -
Erik Grytzell 1793 -
Maria Elisabet Grytzell 1863 1940
Edith Viola Grytzell 1905 1995
Clara Elsie Grytzell 1899 1996
Arthur Grytzell 1909 1987
Mabel Elvire Grytzell 1901 -
Elida Dora Grytzell 1896 -
Daniel Eriksson Grytzell 1868 1954
Håkan Gustav Grytzell 1960 -
Per Olof Grytzell 1953 -
Åse Helen Grytzell 1951 -
Elsa Cecilia Eriksson Grytzell 1925 2007
Lars Olof Grytzell 1923 2006
Erik Olof Grytzell 1892 1967
Karl Gustav Grytzell 1896 1973
Lydia Grytzell 1889 1983
Josef Grytzell 1862 1908
Gideon Grytzell 1866 1945
Karl Arvid Grytzell 1833 1834
Anders Johan Grytzell 1830 1882
Maria Kristina Grytzell 1827 1899
Margareta Sofia Grytzell 1824 1830
Karolina Vilhelmina Grytzell 1822 1884
Anders Grytzell 1795 1849
Sofia Jakobina Grytzell 1834 1897

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Grytzell eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning