Personer med namnet Grundström

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Grundström som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Grundström

Namn Född Död
Karl Hilmer Grundström 1922 2001
Gunda Viola Grundström 1920 -
Bertil Unander Grundström 1917 1970
Helga Emilia Grundström 1915 -
Ivar Manfred Grundström 1912 1993
Alida Johanna Grundström 1910 -
Lars Herman Grundström 1908 1920
Nanny Eleonora Grundström 1906 -
Johan Viktor Grundström 1904 1976
Edla Viktoria Grundström 1902 -
Johan Engelbert Grundström 1874 1950
Hulda Kristina Grundström 1923 -
Ola Valentin Grundström 1920 -
David Alvar Grundström 1917 -
Albert Holger Grundström 1916 1916
Dagny Alexandra Grundström 1914 -
Valborg Magdalena Grundström 1912 -
Lars Uno Grundström 1910 1992
Erik Gunnar Grundström 1908 1982
Sigvard Alfred Grundström 1907 -
Lars Alfred Grundström 1883 1953
Jakob Magnus Grundström 1864 1894
Märta Kristina Grundström 1841 1900
Erik Sigfrid Zakarias Grundström 1894 1962
Aron Emanuel Grundström 1903 1991
Lina Marie Josefine Grundström 1989 -
Per Niclas Alexander Grundström 1970 -
Stig Börje Alexander Grundström 1929 -
Kent Per Gunnar Grundström 1955 -
Hilda Karolina Grundström 1885 1980
Anders Grundström 1866 1927
Katarina Maria Grundström 1814 -
Jonas Olofsson Grundström 1848 1913

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Grundström eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning