Personer med namnet Grunditz

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Grunditz som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Grunditz

Namn Född Död
Helena Elisabeth Grunditz 1789 1855
Henrik Mårten Grunditz 1949 -
Wilhelm Staffan Grunditz 1946 -
Thomas Ingemar Grunditz 1943 -
Bertil Olger Ingemar Grunditz 1917 2000
Eva Kristina Grunditz 1956 -
Bengt Åke Grunditz 1954 -
Per Oscar Grunditz 1954 -
Bengt Oscar Grunditz 1918 2007
Astrid Hildegard Grunditz 1889 1968
Karin Charlotta Grunditz 1961 -
Anna Maria Grunditz 1957 -
Lena Katarina Grunditz 1952 -
Sven-Åke Grunditz 1924 2011
Ewa Astrid Grunditz 1951 -
Sylvia Elsa Emilia Grunditz 1903 1979
Peter Grunditz 1744 1821

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Grunditz eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning