Personer med namnet Grund

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Grund som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Grund

Namn Född Död
Kristoffer Grund - 1742
Johannes Arvidsson Grund - 1762
Maria Grund 1695 1755
Jonas Grund 1703 1785
Arvidus Grund 1667 1730
Kristoffer Kristoffersson Grund 1763 1790
Anna Lovisa Grund 1867 -
August Grund 1864 -
Elma Maria Grund 1883 -
Emma Evelina Grund 1879 -
Erika Sofia Grund 1871 -
Klara Kristina Grund 1869 -
Ida Johanna Grund 1862 -
Dagny Sofie Matilda Grund 1924 -
Per Gunnar Grund 1913 -
Anna Ingeborg Grund 1911 -
Karl Anders Grund 1909 -
Hilma Adelia Grund 1885 1913
Otto Grund 1877 -
Axel Grund 1875 1911
Per Grund 1873 1955
Anders August Grund 1838 1915
Ingrid Elisabet Grund 1920 1979
Elsa Greta Grund 1918 1997
Ejvor Kristina Grund 1911 1988
Fritz Grund 1880 1967
Åsa Katarina Grund 1959 -
Sture Ivan Grund 1948 -
Fritz Ivan Grund 1922 1976
Karin Gunnel Grund 1945 -
Kristina Katarina Grund 1738 1779
Gertrud Grund 1670 1699
Jakob Kristofferson Grund - -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Grund eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning