Personer med namnet Grubb

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Grubb som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkomman att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Grubb

Namn Född Död
Hans Vilhelm Grubb 1724 1786
Anna-Greta Grubb 1916 -
Astrid Elisabet Grubb 1949 -
Lena Charlotte Grubb 1947 -
Ingrid Marianne Grubb 1945 -
Sven Anders Grubb 1944 -
Tord Anders Grubb 1920 2008
Olof Anders Grubb 1878 1954
Mickel Persson Grubb 1660 -
Elisabet Jönsdotter Grubb 1665 -
Brita Andersdotter Grubb 1580 -
Maria Katarina Grubb 1726 1794
Elisabet Grubb 1568 1615
Petrus Andreae Grubb 1570 1633
Johan Eriksson Grubb 1707 -
Elisabet Eriksdotter Grubb 1704 -
Kristian Eriksson Grubb 1700 1728
Elisabet Eriksdotter Grubb 1698 -
Hans Eriksson Grubb 1696 1729
Anna Eriksdotter Grubb 1692 1767
Erik Isaksson Grubb 1660 1711
Magnus Grubb 1640 -
Anna Persdotter Grubb 1626 1683
Anna Nilsdotter Grubb 1618 1656
Margareta Persdotter Grubb 1630 1659
Margareta Jakobsdotter Grubb 1530 -
Jakob Andersson Grubb 1495 1565
Anna Grubb 1630 -
Maria Grubb 1638 1703
Gunilla Grubb 1692 -
Mikael Grubb 1659 1715
Vilhelm Grubb 1688 1753
Ulrika Grubb 1733 1784
Samuel Andreae Grubb 1575 1662
Andreas Petri Grubb 1525 1611
Margareta Andersdotter Grubb 1580 -
Jöns Eriksson Grubb 1609 1690
Anna Grubb 1658 1732
Sigrid Grubb 1565 -
Per Andersson Grubb 1500 -
Dorotea Persdotter Grubb 1555 -
Alexander Grubb - 1789
Andreas Andreae Grubb 1635 1680
Alexander Nilsson Grubb - -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Grubb eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.