Personer med namnet Grissbach

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Grissbach som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Grissbach

Namn Född Död
Eleonora Kristina Grissbach 1697 -
Sofia Charlotta Grissbach 1694 1752
Eva Ulrika Grissbach 1708 -
Helena Grissbach 1707 1707
Katarina Kristina Grissbach 1705 1777
Johanna Maria Grissbach 1703 1764
Georg Zakarias Grissbach 1665 1709
Bengt Grissbach 1661 1709
Georg Grissbach - 1598
Zakarias Grissbach 1640 1676
Beata Grissbach 1636 1709
Kristina Grissbach 1634 1704
Georg Grissbach 1634 1656
Katarina Grissbach 1632 1673
Georg Grissbach 1587 1651
Kristoffer Vilhelm Grissbach 1675 1691
Juliana Grissbach 1670 -
Gabriel Grissbach 1668 1709
Johan Otto Grissbach 1665 1706
Karl Gustav Grissbach 1663 1728
Margareta Sofia Grissbach 1662 1695
Georg Fredrik Grissbach 1661 1702
Otto Grissbach 1641 1690
Karl Grissbach 1716 1718
Patrik Grissbach 1678 1718
Sofia Helena Grissbach 1718 1793

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Grissbach eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning