Personer med namnet Grip

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Grip som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Grip

Namn Född Död
Per Jonas Helge Grip 1906 1918
Karl Johan Edvin Grip 1903 1982
Gerda Linnéa Kristina Grip 1909 1912
Per Herman Olsson Grip 1875 1932
Karin Hedvig Linnéa Grip 1916 -
Otto Hjalmar Grip 1885 1955
Karl Gustav Grip 1818 -
Sidonia Grip 1585 1652
Birger Grip 1585 -
Anders Grip 1750 -
Anders Kristoffersson Grip 1587 1645
Knut Kristoffersson Grip 1584 1584
Gunilla Grip - -
Märta Grip 1580 -
Ulf Kristoffersson Grip 1579 1644
Kristoffer Andersson Grip 1535 1599
Ebba Grip 1583 1666
Jonas Nilsson Grip 1789 1868
Margareta Grip 1586 1624
Agneta Grip 1590 1650
Elisabet Grip - -
Mauritz Birgersson Grip 1547 1591
Bo Grip 1540 1569
Joakim Grip 1539 1569
Nils Grip 1535 -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Grip eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.