Personer med namnet Grill

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Grill som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Grill

Namn Född Död
Augusta Elisabet Grill 1681 1727
Louise Johanna Charlotta Grill 1841 1908
Sofia Kristina Vilhelmina Grill 1825 1892
Marianne Elisabeth Grill 1937 -
Hans Lennart Grill 1935 -
Bo Lennart Grill 1933 1934
Britta Viktoria Grill 1926 -
Klas Erik Grill 1896 1963
Kim Jeanette Grill 1954 -
Inger Marie-Louise Grill 1952 -
Nils Erik Grill 1932 2009
Ylva Ellinor Grill 1961 -
Abraham Grill 1707 1768
Kristina Maria Grill 1739 1818
Abraham Grill 1735 1805
Elof Fredrik Vilhelm Grill 1898 -
Anton Grill 1635 -
Anna Grill 1665 1694

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Grill eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.