Personer med namnet Grewell

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Grewell som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Grewell

Namn Född Död
Alma Augusta Leochardie Grewell 1862 -
Ellen Maria Karolina Grewell 1859 -
Helga Ulrika Sofia Grewell 1857 -
Erik Gustav Magnus Grewell 1852 -
Birgitta Elisabeth Axelsdotter Grewell 1900 -
Bertil Axelsson Grewell 1899 -
Stellan Axelsson Grewell 1898 -
Carl Axel Axelsson Grewell 1897 -
Johan Jakob Axel Grewell 1854 1922
Gustav Emil Grewell 1817 1864
Karl Gustav Grewell 1814 -
Johan Fredrik Grewell 1806 1883
Charlotta Margareta Grewell 1785 1852
Adolf Kristoffer Grewell 1782 -
Lars Fredrik Grewell 1781 -
Karl Peter Grewell 1779 1809
Gustav Johan Grewell 1774 -
Ulrika Sofia Grewell 1771 -
Anna Kristina Grewell 1768 1831
Lars Grewell 1729 1807

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Grewell eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.