Personer med namnet Granström

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Granström som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Granström

Namn Född Död
Alma Elisabet Granström 1883 -
Birgitta Elisabet Granström 1920 1991
Nanny Justina Granström 1893 1987
Katarina Ullrika Granström 1789 1852
Johan Granström 1811 1879
Elisabet Margareta Granström 1858 1899
Malin Amanda Granström 1977 -
Karl Dorian Vide Granström 2009 -
Ilon Granström 2012 -
Karl Magnus Granström 1976 -
Primus Granström 2013 -
Judith Karin Elisabeth Granström 2011 -
Anders Granström 1979 -
Kjell Enar Granström 1943 -
Gustav Teodor Granström 1895 -
Emma Fredrika Granström 1892 -
Anna Augusta Granström 1888 -
Erik Gustav Granström 1864 1911
Karl Einar Granström 1897 1973
Erik Åke Granström 1926 -
Ann Ingegerd Granström 1957 -
Annie Briquette Granström 1885 1965
Johan Otto Granström 1819 1870
Alma Tullia Granström 1869 1958

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Granström eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.