Personer med namnet Gråberg

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Gråberg som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Gråberg

Namn Född Död
Jakob Gråberg 1685 -
Kristian Gråberg - -
Jöns Nilsson Gråberg 1660 1721
Johanna Jönsdotter Gråberg 1695 1763
Anna Margareta Gråberg 1788 -
Ossian Gunnar Gråberg 1930 -
Agda Jaquette Sofia Gråberg 1825 1901
Gustava Karolina Gråberg 1774 -
Tomas Gråberg 1769 -
Sofia Magdalena Gråberg 1767 -
Anna Birgitta Gråberg 1766 -
Olof Petter Gråberg 1765 -
Karl Fredrik Gråberg 1763 -
Elsa Margareta Gråberg 1761 -
Bengt Gerhard Gråberg 1760 -
Bengt Gerhard Gråberg 1757 -
Johan Niklas Gråberg 1756 -
Bengt Gråberg 1719 1810
Gertrud Benedikta Gråberg 1770 1853
Kasper Gråberg 1730 1798
Sara Kristina Gråberg 1775 -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Gråberg eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning