Personer med namnet Göthenstierna

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Göthenstierna som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Göthenstierna

Namn Född Död
Karl Erik Göthenstierna 1704 1741
Margareta Göthenstierna 1704 1736
Margareta Göthenstierna 1703 1704
Elisabet Göthenstierna 1702 -
Anders Göthenstierna 1700 1741
Elias Göthenstierna 1701 1701
Anders Göthenstierna 1696 1696
Anders Göthenstierna 1694 1694
Jakob Göthenstierna 1692 1716
Maria Helena Göthenstierna 1689 1765
Peter Tillroth Göthenstierna 1659 1726
Karl Ulrik Göthenstierna 1741 1807
Josias Jakob Göthenstierna 1740 1740
Jeanna Andrietta Göthenstierna 1738 1819
Katarina Margareta Göthenstierna 1738 -
Germund Benjamin Göthenstierna 1736 1737
Brita Maria Göthenstierna 1734 1810
Peter David Göthenstierna 1732 1767
David Göthenstierna 1697 1755
Ebba Eleonora Sigrid Göthenstierna 1743 1822

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Göthenstierna eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning