Släktnamnet Gladtsten

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Gladtsten som finns i vår kunddatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Mer detaljerade uppgifter om personerna hittar du som kund i vår databas. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med efternamnet Gladtsten

Namn Född Död
Eva Maria Gladtsten 1727 1761
Brita Gladtsten 1720 -
Anna Helena Gladtsten 1716 1761
Göran Gladtsten 1682 -
Adam Gladtsten 1678 1678
Sofia Gladtsten 1676 1742
Elisabet Gladtsten - -
Kristina Gladtsten 1666 1693
Göran Gladtsten - -
Nils Gladtsten - -
Karl Herbert Gladtsten 1662 -
Johan Gladtsten 1660 1690
Johan Anders Gladtsten 1641 1707
Anna Katarina Gladtsten 1669 1741
Adam Gladtsten 1680 1729
Bengta Gladtsten 1676 1753
Karl Gustav Gladtsten 1700 -
Karl Gustav Gladtsten 1665 1740
Eva Kristina Gladtsten 1710 1792
Johan Gabriel Gladtsten 1709 1710
Karl Gustav Gladtsten 1713 -
Kristina Margareta Gladtsten 1711 -
Nils Gladtsten 1670 1732
Anna Brita Gladtsten 1715 1765
Johan Henrik Gladtsten 1698 1727

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Släktforskning

Vill du veta mer om släkten Gladtsten eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som abonnemangskund hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning