Personer med namnet Gilljam

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Gilljam som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Gilljam

Namn Född Död
August Vilhelm Teodor Gilljam 1866 1937
Helena Katarina Lovisa Gilljam 1868 1933
Augusta Amalia Gilljam 1871 1940
Signe Ingeborg Maria Gilljam 1873 1947
Karl Johan Laurentius Gilljam 1830 1887
Johanna Gilljam 1698 1701
Pierre Gilljam 1696 1782
Anna Jansdotter Gilljam 1694 1764
Johan Gilljam 1684 1760
Anton Gilljam 1701 -
Johan Jansson Gilljam 1653 -
Sara Katarina Gilljam - -
Per Gilljam 1783 -
Barbro Margareta Gilljam 1779 -
Barbro Margareta Gilljam 1771 1773
Sven Johan Gilljam 1777 1852
Märta Johanna Gilljam 1769 1833
Margareta Gilljam 1763 1831
Anna Gilljam 1774 1775
Anton Gilljam 1747 -
Anders Anton Gilljam 1744 1814
Per Gilljam 1738 1740
Per Gilljam 1741 1805
Johan Henrik Anton Gilljam 1733 1799
Anton Gilljam 1708 1760
Anna Maria Gilljam 1750 1817
Johan Gilljam 1650 1694
Margareta Maria Gilljam 1769 -
Michel Gilljam 1687 1729

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Gilljam eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning