Personer med namnet Gerdin

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Gerdin som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Gerdin

Namn Född Död
Olof Fabian Gerdin 1894 1968
Hilma Kristina Gerdin 1879 1962
Erik Emanuel Gerdin 1913 1996
Johan Valdemar Gerdin 1883 1948
Margareta Gerdin 1946 -
Anneli Kristina Gerdin 1943 -
Sara Elsa Vilhelmina Gerdin 1911 1995
Svea Anna Sofia Gerdin 1909 -
Johan Verner Göte Gerdin 1907 1986
Aina Selma Ingeborg Gerdin 1906 1984
Jonas Gerdin 1867 1929
Brita Gerdin 1860 -
Karl Oskar Emanuel Gerdin 1878 1878
Matilda Olivia Gerdin 1876 -
Emil August Gerdin 1875 1875
Emma Sofia Gerdin 1873 -
Otto Edvard Gerdin 1873 1873
Axel Gerdin 1871 1872
Märta Gerdin 1869 -
Jonas Hansson Gerdin 1838 1904
Anna Gerdin 1863 1933
Margareta Elisabet Gerdin 1843 1897

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Gerdin eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning