Personer med namnet Gavelius

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Gavelius som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Gavelius

Namn Född Död
Anna Gavelius 1630 -
Per Gavelius 1641 -
Per Persson Gavelius 1601 1645
Nils Eliasson Gavelius 1628 1668
Elias Persson Gavelius 1600 1668
Helena Margareta Gavelius 1728 -
Brita Kristina Gavelius 1726 -
Anna Kristina Gavelius 1724 -
Brita Kristina Gavelius 1721 -
Per Gavelius 1695 -
Johanna Gavelius 1789 -
Vlhelmina Gavelius 1786 -
Vilhelm Gavelius 1784 1785
Elsa Maria Gavelius 1782 -
Kristina Magdalena Gavelius 1780 -
Katarina Sofia Gavelius 1778 -
Anna Margareta Gavelius 1776 1797
Jakob Vilhelm Gavelius 1775 -
Elisabet Gavelius 1771 1839
Per Gavelius 1723 1806
Gustav Gavelius 1853 -
Hedvig Charlotta Gavelius 1852 -
Vilhelm Gavelius 1850 -
Johan Erland Gavelius 1848 1897
Katarina Ulrika Gavelius 1847 -
Gustav Gavelius 1846 1852
Helena Charlotta Gavelius 1844 1846
Helena Charlotta Gavelius 1843 1843
Per Gavelius 1842 1903
Lucia Ulrika Gavelius 1822 -
Claes August Gavelius 1818 -
Johan Erland Gavelius 1816 1894
Helena Maria Gavelius 1808 -
Per Gavelius 1773 1840

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Gavelius eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.