Personer med namnet Gauffin

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Gauffin som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Gauffin

Namn Född Död
Gustav Adolf Gauffin 1837 1884
Katarina Hedvig Gauffin 1817 1859
Irma Gunilla Viola Adolfina Gauffin 1907 1992
Maria Margareta Gauffin 1796 1855
Katarina Gauffin 1800 1862
Maria Gauffin 1739 1813
Johanna Elisabet Gauffin 1764 1821
Johanna Maria Gauffin 1807 1885
Märta Johanna Gauffin 1892 -
Gustav Vilhelm Gauffin 1890 -
Klas Abraham Gauffin 1885 -
Claes Johan Gauffin 1860 1937
Johanna Maria Gauffin 1855 1859
Claes Abraham Gauffin 1823 1879
Abraham Gauffin 1714 -
Johanna Gauffin 1712 1763
Margareta Gauffin 1711 1753
Frans Gauffin 1708 -
Jakob Gauffin 1706 -
Anna Gauffin 1704 -
Eva Gauffin 1703 1757
Maria Gauffin 1701 -
Katarina Gauffin 1700 -
Barbro Gauffin 1699 1770
Johan Gauffin 1675 1724
Margareta Gauffin 1779 -
Johan Gauffin 1776 1778
Katarina Maria Gauffin 1772 1797
Johanna Elisabet Gauffin 1770 1778
Johan Karlsson Gauffin 1742 1783
Brita Maria Gauffin 1817 -
Kristoffer Gauffin 1815 1855
Gustav Gauffin 1812 1870
Charlotta Kristina Gauffin 1810 -
Sofia Magdalena Gauffin 1809 1866
Johan Peter Gauffin 1807 1866
Karl Göran Gauffin 1802 1860
Karl Gauffin 1774 1848
Johanna Maria Gauffin 1805 1883
Tomas Gauffin - -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Gauffin eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.