Personer med namnet Gartz

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Gartz som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Gartz

Namn Född Död
Peter Gartz 1662 1755
Ulrika Gartz 1938 -
Christina Gartz 1935 -
Carola Gartz 1913 1986
Madeleine Louise Gartz 1907 1993
Claes Filip Gartz 1906 1985
Anna Marianne Gartz 1904 1989
Karl Gösta Gartz 1903 1952
Märta Sofia Gartz 1900 1956
Ebba Eleonora Gartz 1899 1985
Claes Gustav Vilhelm Gartz 1868 1939
Anna Ulrika Amalia Gartz 1841 -
Johan Adolf Gartz 1838 1889
Vilhelm Fredrik Gartz 1837 -
Karl Bengt Justinus Gartz 1836 -
Claes Gustav Gartz 1834 -
Bengt Claes Gartz 1802 1845
Maria Lovisa Gartz 1801 -
Fredrika Dorotea Gartz 1797 -
Amalia Sofia Gartz 1796 -
Maria Ebba Charlotta Gartz 1850 1925
Anna Hilda Gartz 1847 1916
Karl Gartz 1849 1901
Karl Johan Gartz 1807 1853
Maria Gartz 1805 1854
Bengt Gartz 1803 1871
Anna Katarina Gartz 1710 1732
Margareta Kristina Gartz 1709 -
Maria Gartz 1713 1713
Johan Gartz 1667 1718
Adolf Gartz 1766 1833
Johan Gartz 1764 1813
Dorotea Gartz 1762 1808
Claes Gartz 1761 1804
Ulrika Gartz 1758 1813
Johanna Gartz 1757 -
Karl Gartz 1755 1762
Gustav Gartz 1753 -
Kristina Gartz 1751 1790
Charlotta Gartz 1750 1800
Justinus Gartz 1748 1800
Johan Gartz 1746 -
Justinus Gartz 1717 1767

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Gartz eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.