Personer med namnet Garneij

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Garneij som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Garneij

Namn Född Död
Johanna Maria Garneij 1775 -
Johan Fransson Garneij 1693 1693
Brita Fransdotter Garneij 1691 1744
Anna Fransdotter Garneij 1688 -
Ingeborg Fransdotter Garneij 1681 1681
Johan Fransson Garneij 1679 1679
Johannes Fransson Garneij 1678 1678
Maria Fransdotter Garneij 1674 -
Barbro Fransdotter Garneij 1672 1736
Jakob Fransson Garneij 1670 1735
Frans Fransson Garneij 1668 1732
Claes Fransson Garneij 1666 -
Karin Fransdotter Garneij 1663 1728
Johan Garneij 1650 1706
Katlin Garneij 1641 1729
Maria Garneij 1648 1728
Frans Collasson Garneij 1638 1717
Brita Klasdotter Garneij 1765 -
Nicolas Garneij 1600 1664
Hubert Garneij 1636 1717
Klas Hubertsson Garneij 1664 -
Hans Classon Garneij 1697 -
Klas Hansson Garneij 1741 1823
Brita Klasdotter Garneij 1765 -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Garneij eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.