Personer med namnet Gardie

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Gardie som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Gardie

Namn Född Död
Sofia De la Gardie 1615 1647
Brita De la Gardie 1581 1645
Johan Kasimir De la Gardie 1848 1928
Karl Julius De la Gardie 1729 1786
Ebba Margareta De la Gardie 1704 1775
Katarina Charlotta De la Gardie 1655 1697
Kristina Vilhelmina De la Gardie 1664 1664
Kristina Juliana De la Gardie 1662 1664
Johanna Eleonora De la Gardie 1661 1708
Ebba Maria De la Gardie 1658 1697
Kristina Katarina De la Gardie 1632 1704
Magnus Gabriel De la Gardie - -
Pontus De la Gardie 1520 1585
Axel Julius De la Gardie 1637 1710
Birgitta Helena De la Gardie 1636 1636
Johan Karl De la Gardie 1634 1634
Pontus Fredrik De la Gardie 1630 1692
Maria Sofia De la Gardie 1627 1694
Gustav Adolf De la Gardie 1626 1630
Brita De la Gardie 1624 1624
Magnus Gabriel De la Gardie 1622 1686
Sofia De la Gardie 1621 1621
Kristina De la Gardie 1620 1622
Pontus De la Gardie 1619 1632
Jakob De la Gardie 1583 1652
Ebba Margareta De la Gardie 1638 1696
Jakob Kasimir De la Gardie 1629 1658
Hedvig Ulrika De la Gardie - -
Hedvig Katarina De la Gardie - -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Gardie eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.