Personer med namnet Gadde

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Gadde som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Gadde

Namn Född Död
Elisabet Margareta Gadde 1769 1782
Anna Katarina Gadde 1762 1844
Erik Gadde 1729 1789
Lovisa Charlotta Gadde 1805 -
Olof Gadde 1798 1855
Maria Elisabet Gadde 1795 1871
Johan Erik Gadde 1793 1843
Anna Beata Gadde 1791 -
Per Fredrik Gadde 1788 -
Jakob Gadde 1789 -
Erik Gadde 1766 1810
Samuel Gustav Gadde 1802 1845
Margareta Fredrika Gadde 1810 -
Karl Gustav Gadde 1807 -
Peter Jakob Gadde 1807 -
Daniel Ulrik Gadde 1804 -
Jan Erik Gadde 1799 -
Anna Beata Gadde 1796 -
Johan Peter Gadde 1775 1827
Maria Sofia Gadde 1801 1832
Salomon Gadde - -
Katarina Gadde 1640 -
Gustav Fredrik Gadde 1763 1766
Beata Magdalena Gadde 1761 1839
Karl Ulrik Gadde 1759 1829
Gustav Johan Gadde 1755 1755
Gustav Gadde 1645 -
Ulrika Eleonora Gadde 1729 1787
Hedvig Beata Gadde 1725 1807
Henrik Johan Gadde 1721 1787
Hedvig Sofia Gadde 1720 1720
Hedvig Karolina Gadde 1719 1719
Karl Gustav Gadde 1714 1796
Gustav Gadde 1680 1738
Ebba Kristina Gadde 1718 1781

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Gadde eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning