Personer med namnet Frykholm

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Frykholm som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Frykholm

Namn Född Död
Jonas Frykholm 1793 1832
Nils Gustav Frykholm 1869 1869
Johan Frykholm 1866 1869
Kajsa Frykholm 1862 -
Emma Jansdotter Frykholm 1860 1949
Anna Jansdotter Frykholm 1858 -
Kristina Jansdotter Frykholm 1856 -
Maria Frykholm 1864 1940
Fredrika Kristina Jansdotter Frykholm 1876 1935
Jan Jansson Frykholm 1825 1909
Karin Laura Frykholm 1913 -
Nils Gustaf Frykholm 1911 -
Hilma Charlotta Frykholm 1910 -
Signe Maria Frykholm 1908 -
Alfred Jansson Frykholm 1870 1955
Anna Erika Frykholm 1906 1981
Jozé Mathias Frykholm 1970 -
Rolf Benny Frykholm 1951 -
Gun Annica Frykholm 1948 -
Rolf Allan Frykholm 1928 2010
Gun Ann-Margret Frykholm 1946 -
Lars Frykholm 1806 1873

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Frykholm eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning