Personer med namnet Frid

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Frid som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Frid

Namn Född Död
Alma Lovisa Frid 1872 1940
Karl Gunnar Frid 1886 1889
Karl Hjalmar Frid 1890 -
Erik Bernhard Frid 1896 -
Karl Erik Frid 1864 -
Gusten Acke Frid Kahn 2011 -
Tord Alexander Frid Kahn 1980 -
Per Axel Frid 1895 1988
Lars Olof Frid 1893 1967
Brita Frid 1889 1950
Jonas Edvard Frid 1886 -
Mats August Frid 1885 1978
Katarina Frid 1882 -
Anna Frid 1881 -
Mats Matsson Frid 1855 1936
Märta Elisabet Frid 1922 1963
Solvig Inga Lill Frid 1942 -
Nils Jönsson Frid 1845 1913
Lars Frid 1799 1881
Anna Larsdotter Frid 1818 1897

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Frid eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning