Personer med namnet Forssell

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Forssell som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Forssell

Namn Född Död
Hugo Gustav Edvard Forssell 1874 1967
Jan Larsson Forssell 1943 -
John Emil Forssell 1901 1956
Karl Vilhelm Forssell 1869 1870
Augusta Kristina Forssell 1866 -
Johan Albert Forssell 1875 1894
Hanna Elvira Forssell 1883 -
Axel Edvard Forssell 1882 -
Maria Adolfina Forssell 1879 -
Gustav Adolf Forssell 1879 -
Karl August Forssell 1872 -
Erika Charlotta Forssell 1871 -
August Vilhelm Forssell 1842 1917
Judit Elisabet Forssell 1891 1960
Anna Elisabet Svensdotter Forssell 1962 -
Beatrice Charlotta Forssell 1955 -
Ernst Gustav Tomas Forssell 1951 -
Sven Gustav Forssell 1914 1962
Edvard Johannes Brost Forssell 1946 2018
Anna Kristina Forssell 1715 -
Jakob Forssell 1788 -
Josef Forssell 1779 -
Johannes Forssell 1778 -
Hedvig Maria Forssell 1776 -
Erik Forssell 1774 -
Josef Fredrik Forssell 1729 1795
Anna Brita Forssell 1790 1865

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Forssell eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.