Släktnamnet Forbes

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Forbes som finns i vår kunddatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Mer detaljerade uppgifter om personerna hittar du som kund i vår databas. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med efternamnet Forbes

Namn Född Död
Sofia Forbes - -
Sofia Forbes 1635 -
Beata Forbes 1640 1707
Maria Forbes - -
Margareta Forbes - -
Nils Forbes - -
Johan Forbes 1632 -
Henrik Forbes 1631 -
Jakob Forbes 1631 -
Jakob Forbes 1580 1656
Elisabet Forbes 1640 -
Olof Forbes 1630 -
Karl Magnus Forbes 1703 1763
Gustav Forbes - -
Alexander Magnus Forbes 1665 -
Anna Kristina Forbes - -
Maria Katarina Forbes - -
Jakob Forbes 1662 -
Peter Forbes 1629 1712
Sofia Kristina Forbes 1695 1749
Helena Katarina Forbes 1690 1743
Jakob Henrik Forbes - 1721
Peter Vilhelm Forbes - 1708
Margareta Elisabet Forbes - -
Arvid Forbes 1660 1700
Johan Gabriel Forbes - -
Peter Ulrik Forbes - -
Axel Reinhold Forbes - -
Karl Fredrik Forbes 1734 -
Engelbrekt Forbes 1731 -
Adam Forbes 1728 -
Karl Gustav Forbes 1727 -
Eva Brita Forbes 1725 -
Anna Katarina Forbes 1723 -
Alexander Vilhelm Forbes 1722 1773
Anders Forbes 1720 -
Anders Forbes 1692 1753
Axel Gabriel Forbes 1747 1748
Karl Magnus Forbes 1746 1747
Eva Lovisa Forbes 1745 1821
Arvid Magnus Forbes 1718 1762
Ernst Forbes 1624 1677
Elisabet Forbes 1550 -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Släktforskning

Vill du veta mer om släkten Forbes eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som abonnemangskund hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning