Personer med namnet Fogelström

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Fogelström som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Fogelström

Namn Född Död
Henrietta Charlotta Lovisa Fogelström 1869 1941
Johan Gustav Knut Fogelström 1835 1894
Johan Fogelström - -
Johan Adam Fogelström - -
Magdalena Kristina Fogelström 1824 1900
Karl Otto Fredrik Fogelström 1933 -
Matilda Eleonora Lillemor Fogelström 1930 -
Lena Henrietta Fogelström 1928 -
Hulda Lucia Fogelström 1925 -
Ulla Linnéa Fogelström 1924 -
Elisabet Maria Fogelström 1921 -
Nils Karl Johan Fogelström 1919 -
Karl Erik Fogelström 1915 -
Linda Maria Fogelström 1912 -
Karl Bertil Mikael Fogelström 1935 -
August Bernhard Fogelström 1886 -
Johan Fogelström 1788 1789
Johannes Fogelström 1798 -
Johan Fogelström 1795 -
Kristina Fogelström 1792 -
Sven Fogelström 1792 1792
Maria Elisabet Fogelström 1790 -
Johannes Fogelström 1786 1787
Karl Fogelström 1762 1805
Andreas Karl Fogelström 1802 1836
Karolina Josefina Fogelström 1825 1898

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Fogelström eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning