Personer med namnet född

Nedan hittar du en lista på personer med namnet född som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet född

Namn Född Död
Petrus Holmérus född Nilsson - -
Brita Wallman född Holmér - -
Anna Lisa Möller (född Södermark) 1741 -
Ulrika Maria (Maria Ulrika) Tarras (Taras) (född Möller) 1768 -
Herta Inga-Britt Janermark född Svensson 1928 -
Britta Hagman född Wallman 1702 1735
Maria Helena Craelius född Hedenstierna 1735 1799
Maria Elisabeth Hedenstierna född Lundeberg - -
Anna Erika Viklander född Wallin 1867 -
Frida Matilda Lehto född Emot 1925 2021
Karl Gustaf Karlstedt (Född Jonasson) 1847 1936
Nancy Linnea Lindgren född Karlsson 1909 2001
Sigrid Viola Gunborg Pettersson född Svensson 1913 1939
Johanna Jönsson, född Jacobsson 1881 1973
Kristina Albertina Sandström född Dahlberg 1843 1912
Mathilda Ulrika Sandström född Karlsson 1875 -
Karin Matilda Carlsson född Sandström 1906 1996
Sally Aurora Burman född Rosén 1921 -
Sally Aurora Burman född Rosén 1921 -
Sally Aurora Burman född Rosén 1921 -
Birgit Maria Eriksson född Cederqvist 1924 -
Inger Elisabet Adelborg född Carlsson 1939 -
Lisbeta Jönsson född Persdotter 1605 1682
Pia Louise Forberg ,född Bergstrand 1955 -
Anna Maria Thor ( född Olofsdotter) 1846 -
Anna Sophia Eriksson, född Henriksson 1799 1843
Andrietta Maria Henriksson, född Johandotter 1858 1924
Eila Aliisa Nyman, tilli född Paananen 1932 1997
Klara Vilhelmina Gustafsson, född Fagerström 1854 1889
Martha Aurora Gustafsson född Hammarberg - -
Hjördis Aurora Henriksson född Gustafsson - -
Veini Juliana Henriksson född Holmström - -
Annika Franck, född Lööb - -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten född eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning