Personer med namnet Flöjt

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Flöjt som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Flöjt

Namn Född Död
Klara Flöjt 1839 1844
Valfrid Flöjt 1837 -
Katarina Flöjt 1836 -
Karolina Ulrika Flöjt 1833 -
Sofia Katarina Flöjt 1823 -
Kristina Lovisa Flöjt 1829 -
Karl Vilhelm Flöjt 1827 -
Erik Flöjt 1822 -
Erik Flöjt 1801 1868
Karl Gustav Flöjt 1853 -
Karl Fredrik Flöjt 1838 1845
Jan Erik Flöjt 1835 1840
Johan Oskar Flöjt 1849 1857
Klara Charlotta Flöjt 1843 -
Emma Kristina Flöjt 1840 -
Johan Fredrik Flöjt 1811 1888
Johanna Gustava Flöjt 1846 1911

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Flöjt eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning