Personer med namnet Flach

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Flach som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Flach

Namn Född Död
Olivia Selina Hildur Flach 1822 1911
Sigismund Flach 1540 -
Antonius Flach 1570 -
Antonius Flach 1600 -
Paul Flach von Schwartzenberg 1630 -
Karl Flach 1704 1704
Johan Fredrik Flach 1700 1759
Anna Charlotta Flach 1695 -
Maria Aurora Flach 1690 1750
Johan Fredrik Flach 1657 1734
Johan Adam Flach 1763 1764
Anna Margareta Flach 1761 1837
Anna Charlotta Flach 1759 1792
Nils Flach 1757 -
Klara Eva Margareta Flach 1756 1829
Hans Gustav Flach 1754 -
Karl Fredrik Flach 1753 1820
Beata Juliana Flach 1752 1768
Mariana Filippina Flach 1751 1791
Axel Ferdinand Flach 1793 1838
Mariana Elisabet Flach 1789 1837
Axel Ferdinand Flach 1758 1793
Sofia Margareta Flach 1791 1828
Karolina Beata Flach 1815 1889
Karl Georg Flach 1778 1846
Maud Karin Flach 1938 -
Karl Gustav Olof Flach 1912 -
Erik Gabriel Flach 1783 1853
Katarina Charlotta Flach 1744 1792
Karl Henrik Flach 1742 1778
Klara Beata Flach 1741 1789
Johan Fredrik Flach 1740 1810
Hedvig Flach 1738 1738
Klara Karolina Flach 1737 1775
Katarina Charlotta Flach 1735 1735
Johanna Fredrika Flach 1733 1821
Aurora Kristina Flach 1732 1777
Maria Juliana Flach 1731 1775
Fredrika Juliana Flach 1727 1727
Hans Filip Flach 1726 1791
Eva Sofia Flach 1725 1781
Fredrik Ferdinand Flach 1692 1745
Anna Margareta Flach 1723 1744

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Flach eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning