Personer med namnet Fjellner

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Fjellner som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Fjellner

Namn Född Död
Sigrid Alvonsine Fjellner 1881 -
Anna Caroline Elisabet Fjellner 1980 -
Gustav Christofer Ingemar Fjellner 1976 -
Claes Ingemar Fjellner 1959 -
Tomas Ingemar Fjellner 1953 -
Ruth Gunvor Fjellner 1936 -
Gösta Ingemar Fjellner 1926 1995
Ebba Signhild Fjellner 1896 -
John Adolf Fjellner 1890 -
Roel Folke Adolf Fjellner 1888 1954
Ebba Märet Fjellner 1892 1958
Karl Enar Fjellner 1912 -
John Algot Fjellner 1909 -
Brita Juliana Fjellner 1908 -
Folke Roel Fjellner 1905 -
Sven Birger Fjellner 1903 -
Bror Olof Fjellner 1901 -
Nils Fjellner 1897 -
Per Fjellner 1895 1976
Margareta Fjellner 1893 -
Karin Fjellner 1884 -
Harald Fjellner 1881 -
Kristina Fjellner 1878 -
Märet Fjellner 1876 -
Jonas Fjellner 1874 -
Per Fjellner 1872 -
Olof Fjellner 1870 -
Roel Persson Fjellner 1867 -
Per Roelsson Fjellner 1844 1920
John Fjellner 1847 1903

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Fjellner eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning