Personer med namnet Fineld

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Fineld som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Fineld

Namn Född Död
Jonas Fineld 1731 1778
Bengt Fineld 1728 1781
Katarina Fineld 1716 1747
Anna Maria Fineld 1778 1836
Eva Fredrika Fineld 1798 -
Samuel Georg Fineld 1795 -
Catharina Sofia Fineld 1792 -
Natanael Fineld 1789 -
Anna Margareta Fineld 1788 1821
Maria Elisabet Fineld 1764 -
Anna Margareta Fineld 1762 -
Isak Bleckert Fineld 1760 -
Jonas Fineld 1758 -
Anna Margareta Fineld 1756 -
Christina Ulrika Fineld 1754 -
Samuel Efraim Fineld 1750 -
Natanael Fineld 1748 1804
Eva Maria Fineld 1743 1811
Natanael Fineld 1721 1786

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Fineld eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning