Personer med namnet Fehman

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Fehman som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Fehman

Namn Född Död
Sara Andreetta Fehman 1771 1794
Katarina Fehman 1736 -
Johanna Fehman 1746 1758
Erik Fehman 1743 -
Johan Fehman 1744 -
Katarina Regina Fehman 1741 1786
Eleonora Margareta Fehman 1755 -
Nils Tomas Fehman 1752 -
Olof Magnus Fehman 1751 1821
Gabriel Johan Fehman 1750 1828
Petter Fehman 1710 1761
Elsa Fehman 1708 1779
Tomas Petersson Fehman 1737 1787
Tomas Fehman 1600 1649
Ragnhild Fehman - -
Regina Fehman 1680 1751
Katarina Fehman - -
Johan Fehman 1672 1746
Nils Fehman 1669 1746
Peter Fehman 1667 -
Nils Tomasson Fehman 1632 1693
Tomas Fehman 1665 1733

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Fehman eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning