Släktnamnet Fegraeus

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Fegraeus som finns i vår kunddatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Mer detaljerade uppgifter om personerna hittar du som kund i vår databas. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med efternamnet Fegraeus

Namn Född Död
Kristina Fegraeus 1628 1661
Annika Fegraeus - 1688
Torbernus Andreae Fegraeus 1633 1702
Johan Erik Fegraeus 1789 1866
Maria Katarina Fegraeus 1708 -
Johan Erik Fegraeus 1789 1866
Magnus Fegraeus 1609 -
Katarina Fegraeus 1608 -
Kristina Fegraeus 1607 1681
Bengt Fegraeus 1604 1629
Anna Fegraeus 1600 -
Israel Fegraeus 1592 1620
Andreas Haraldi Fegraeus 1588 1651
Bengt Fegraeus 1590 1628
Gunborg Fegraeus 1644 1679
Torben Fegraeus 1631 1702
Andreas Haraldi Fegraeus 1593 1666
Gunborg Johanna Fegraeus 1715 1746
Johannes Fegraeus 1673 1732
Gunborg Fegraeus 1666 1725
Harald Fegraeus 1628 1693
Anna Maria Fegraeus 1663 1703
Adolf Ferdinand Fegraeus 1822 -
Abraham Adolf Fegraeus 1795 1828
Julie Desideria Fegraeus 1828 1906

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Släktforskning

Vill du veta mer om släkten Fegraeus eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som abonnemangskund hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning