Personer med namnet Fallerius

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Fallerius som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Fallerius

Namn Född Död
Samuel Fallerius 1660 -
Elisabet Fallerius 1658 1675
Lars Fallerius 1656 1657
Maria Fallerius 1654 1698
Magnus Fallerius 1653 -
Elisabet Fallerius 1650 1651
Regina Fallerius 1648 -
Johan Fallerius 1646 -
Margareta Fallerius 1641 -
Johannes Fallerius 1608 1664
Johannes Beronis Fallerius 1588 1645
Barbara Fallerius 1620 1667
Anna Margareta Fallerius 1690 -
Katarina Fallerius 1687 -
Helena Fallerius 1685 -
Magnus Fallerius 1682 -
Elisabet Fallerius 1681 1681
Samuel Fallerius 1679 -
Anna Fallerius 1677 1683
Anna Fallerius 1675 1675
Brita Fallerius 1673 -
Maria Fallerius 1671 -
Jonas Johannis Fallerius 1644 1700

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Fallerius eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning