Personer med namnet Fåhraeus

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Fåhraeus som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Fåhraeus

Namn Född Död
Georg Fåhraeus 1786 1837
Claes Valter Fåhraeus 1863 1944
Bror Eskil Fåhraeus 1862 -
Eskil Fåhraeus 1858 1862
Eskil Sanno Fåhraeus 1817 1900
Vera Alexandra Fåhraeus 1889 -
Hild Ebba Matilda Fåhraeus 1885 -
Allan Eskil Olof Fåhraeus 1882 1896
Olof Johan Fåhraeus 1856 1934
Olof Bertil Fåhraeus 1884 1962
Berit Anna Mathilda Fåhraeus 1912 1990
Monica Karin Disa Fåhraeus 1940 -
Gustav Edvard Fåhraeus 1910 1996
Per Rolf Edvard Fåhraeus 1943 -
Lars Olof Fåhraeus 1939 -
Bengt Gustav Rasmus Fåhraeus 1937 -
Rolf John Fredrik Fåhraeus 1905 1989
Olof Edvard Fåhraeus 1904 1955
Gösta Vilhelm Rudolf Fåhraeus 1913 1994
Gustav Rudolf Fåhraeus 1865 1950
Eskil Birger Fåhraeus 1890 1922
Hilda Ebba Matilda Fåhraeus - -
Oscar Theodor Fåhraeus 1833 1907

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Fåhraeus eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning