Personer med namnet Fägerskiöld

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Fägerskiöld som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Fägerskiöld

Namn Född Död
Erik Gustav Fägerskiöld 1746 1799
Magdalena Fägerskiöld 1699 -
Mätta Charlotta Fägerskiöld 1698 1743
Katarina Eleonora Fägerskiöld 1695 1738
Margareta Fägerskiöld 1650 1694
Johan Fägerskiöld 1648 1705
Kristian Fägerskiöld 1643 1676
Maria Fägerskiöld 1640 -
Lars Fägerskiöld 1640 1683
Lars Fegier Fägerskiöld 1601 1659
Maria Fägerskiöld 1670 -
Gustav Fägerskiöld 1666 1702
Per Fägerskiöld 1662 1697
Karl Fredrik Fägerskiöld 1660 -
Fromhold Fägerskiöld 1635 1706
Katarina Kristina Fägerskiöld 1658 1754
Hedvig Eleonora Fägerskiöld 1676 1754
Karl Bernhold Fägerskiöld 1789 1851
Lars Fägerskiöld 1664 1719
Kristina Gustaviana Fägerskiöld 1699 1740

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Fägerskiöld eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning