Personer med namnet Fagerberg

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Fagerberg som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Fagerberg

Namn Född Död
Karl Nilsson Fagerberg 1831 1899
Mikael Lennart Fagerberg 1987 -
Erika Johanna Fagerberg 1985 -
Kerstin Ellen Maria Fagerberg 1954 -
Karl Erik Lennart Fagerberg 1925 2000
Kjell Lennart Fagerberg 1952 -
Olof Eriksson Tång Tvekom Fagerberg 1658 1727
Ester Matilda Fagerberg 1908 -
Elly Maria Fagerberg 1903 -
Axel Mentor Fagerberg 1900 -
Gustav Emil Fagerberg 1897 -
Karl Oskar Fagerberg 1895 -
Johannes Cyrillus Fagerberg 1894 1963
Karl Johansson Fagerberg 1867 1938
Inga-Britt Marianne Fagerberg 1943 -
Berit Anita Fagerberg 1940 -
Folke Evert Fagerberg 1936 -
Folke Artur Fagerberg 1905 1990
Elsy Ingegärd Fagerberg 1933 -
Jan Fredrik Torsten Fagerberg 1936 -
Annika Ingegärd Fagerberg 1959 -
Rolf Dennis Fagerberg 1956 -
Rolf Arne Fagerberg 1928 2006
Inger Gunilla Eva-Britt Fagerberg 1950 -
Gunnel Christina Fagerberg 1947 -
Gunnar Fredrik Fagerberg 1923 2002
Daniel Fredrik Fagerberg 1896 1973

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Fagerberg eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.