Personer med namnet Eriksson

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Eriksson som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Eriksson

Namn Född Död
Adolf Fredrik Eriksson - -
Erik Eriksson Strand 1824 1901
Mårten Eriksson 1702 -
Mårten Eriksson 1701 1702
Johan Eriksson 1701 -
Jon Eriksson 1671 1736
Nils Eriksson 1655 1697
Jon Eriksson 1666 1666
Erik Eriksson 1660 1741
Måns Eriksson 1657 1727
Olof Eriksson 1650 -
Måns Eriksson 1653 1654
Anders Eriksson 1640 -
Hans Eriksson 1636 1731
Israel Eriksson 1727 -
Hans Eriksson 1724 1748
Jon Eriksson 1722 -
Jon Eriksson 1720 1720
Nils Eriksson 1718 -
Petter Eriksson 1744 1801
Olof Eriksson 1700 -
Anders Eriksson 1755 -
Emma Eriksson Forsgren f Johansdotter 1871 -
Erik Eriksson Snar 1899 1965
Carl Eriksson - -
Christen Eriksson 1748 1817
Mårten Eriksson - -
Bengt Eriksson - -
Mårten Eriksson - -
Lars Tore Eriksson 1921 -
Knut Martin Eriksson 1919 -
Karl Johan Eriksson 1914 -
Linnéa Charlotta Eriksson 1911 -
Nils Eriksson 1784 -
Hanna Martina Eriksson 1909 -
Sven Alfred Eriksson 1908 -
Signe Amalia Eriksson 1904 -
Selma Evelina Eriksson 1901 -
Astrid Alfrida Eriksson 1899 -
Erik Eriksson 1737 1809
Selma Charlotta Eriksson - -
Johan Alfred Eriksson 1874 -
Birgit Maria Eriksson född Cederqvist 1924 -
Gustav Herman Eriksson 1916 -
Carl Henrik Gustaf Eriksson 1973 -
Barbro Marie Ilona Eriksson 1969 -
Bernt Gustaf Roland Eriksson 1943 -
Helen Annette Margareta Eriksson 1966 -
Anna Olivia Eriksson 1897 1986
Johannes Eriksson 1869 1901
Kristina Elisabet Eriksson 1902 1989
Anna Brita Eriksson 1917 1991
Rut Inez Henny Margareta Eriksson 1922 1999
Jenny Elisabet Eriksson 1891 1920
Olof Eriksson - 1675
Erik Eriksson 1640 -
Erik Eriksson 1805 1863
Karl Eriksson 1802 -
Hans Eriksson 1800 1852
Per Eriksson 1712 -
Erik Gustaf Jonatan Eriksson 1907 1985
Elof Albin Eriksson 1895 -
Rut Nikolivia Eriksson 1907 1975
Nils Robert Eriksson 1873 -
Erik August Eriksson 1906 -
Karl Jonas Eriksson 1901 -
Johan Alfrid Eriksson 1894 -
Mårten Eriksson Renling 1783 1846
Johan Eriksson From 1790 1865
Erik Eriksson 1788 1789
Erik Eriksson 1794 1870
Hans Eriksson 1796 1885
Sara Johanna Eriksson Juller 1890 1968
Petrus Eriksson 1787 1865
Erik Eriksson 1825 1892
Abraham Vilhelm Eriksson Sandström 1856 -
Johannes Eriksson 1852 1939
Erik Olof Eriksson 1847 -
Karl Ludvig Eriksson 1879 -
Johanna Evelina Eriksson 1876 -
Erik Vilhelm Eriksson 1819 1903
Erik Olof Eriksson Hjukström 1833 1911
Erik Eriksson Hjukström 1800 1856
Mattias Eriksson Stenlund 1816 1891
Fredrik Eriksson 1810 1867
Per Olof Eriksson 1807 1890
Johan Eriksson 1804 -
Karl Jonas Eriksson 1821 1852
Erik Eriksson 1774 1847
Hans Eriksson 1768 -
Mattias Eriksson 1767 1846
Esaias Eriksson 1763 1769
Erik Eriksson 1761 1769
Johan Eriksson 1754 1838
Anna Amanda Eriksson 1884 1971
Anna Matilda Eriksson 1913 -
Erik Axel Eriksson 1915 -
Per Leonard Eriksson 1884 1915
Jakob Daniel Eriksson Hallin 1830 -
Johan Eriksson Hjukström 1839 1905

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Eriksson eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.