Personer med namnet Engenfeldt

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Engenfeldt som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Engenfeldt

Namn Född Död
Helena Katarina Engenfeldt 1778 1832
Andreas Engenfeldt 1776 1844
Nils Peter Engenfeldt 1773 1842
Helena Kristina Engenfeldt 1796 1797
Johan Gustav Engenfeldt 1822 -
Johan Engenfeldt 1764 1827
Margareta Magda Engenfeldt 1785 -
Gustava Amalia Engenfeldt 1806 1809
Henrietta Engenfeldt 1797 -
Karl Ulrik Engenfeldt 1795 -
Karl Ulrik Engenfeldt 1792 1792
Maria Helena Engenfeldt 1817 1870
Tobias Engenfeldt 1770 1786
Nils Engenfeldt 1767 1768
Nikolaus Engenfeldt 1762 1763
Gustav Engenfeldt 1759 1829
Katarina Engenfeldt 1757 1763
Johan Nikolaus Engenfeldt 1724 1801
Katarina Lovisa Engenfeldt 1790 -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Engenfeldt eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.